ASOCIACION PROV. DE MAQ. RECREATIVAS DE ALBACETE

Presidente: Ramón Penades Useros
Secretario:
Teléfono: 967 216917
Fax: 967 216919
Correo-e: rotonda@infonegocio.com
Página web:
Dirección: Ramón Menéndez Pidal, 60
02006 ALBACETE